Voorpagina
        Zoeken
        Moerstaal.nl
        Forum
        Mijngegevens
        Contact

        Rubrieken

        · Toon alle rubrieken

         Algemeen
         Abonnement
         Domeinnaam
         Homepage
         Homepage via FTP
         Mail algemeen
         Mail via POP-box
         Startpagina
         Gastenboek en Weblog

        · Start

XML-File

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"
standalone="yes" ?>
<!-- XML-Output by phpMyFAQ 1.3.10 -->
<phpmyfaq
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:NamespaceSchemaLocation="http://www.phpmyfaq.de/xml/faqschema.xsd">
<article id="93">
	<language>nl</language>
	<category>Abonnement</category>
	<keywords>abonnement betalen</keywords>
	<theme>Problemen met betalen.</theme>
	<content
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Als de betaling van een
betaald Moerstaal abonnement niet
lukt, kijk dan op
<a class=black href="http://betalen.moerstaal.nl"
target="_blank">http://betalen.moerstaal.nl</a> Daar vind
je alternatieve
methoden om te betalen.

Lukt het dan nog niet, of ben je van mening dat er geld ten
onrechte door
Moerstaal van je rekening is afgeschreven, stuur dan een
e-mail naar <a
class=black
href="mailto:admin@moerstaal.nl">admin@moerstaal.nl</a></content>
	<author>Martin</author>
	<date>2005-06-30 11:47</date>
</article>
</phpmyfaq>

open XML-File