Voorpagina
        Zoeken
        Moerstaal.nl
        Forum
        Mijngegevens
        Contact

        Rubrieken

        · Toon alle rubrieken

         Algemeen
         Abonnement
         Domeinnaam
         Homepage
         Homepage via FTP
         Mail algemeen
         Mail via POP-box
         Startpagina
         Gastenboek en Weblog

        · Start

XML-File

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"
standalone="yes" ?>
<!-- XML-Output by phpMyFAQ 1.3.10 -->
<phpmyfaq
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:NamespaceSchemaLocation="http://www.phpmyfaq.de/xml/faqschema.xsd">
<article id="80">
	<language>nl</language>
	<category>Mail algemeen</category>
	<keywords>bcc bc cc BCC spam
doorzenden iedereen doorsturen</keywords>
	<theme>Let op bij het doorsturen van
mail aan meerdere personen.</theme>
	<content
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Ongetwijfeld ken je ze wel:

<b><i><span style="color: cyan;">Stuur door aan
iedereen in
je
adresboek</span></i></b>

Los van het feit dat je dit niet te vaak moet doen (als je
vrienden wilt
behouden), is het enorm belangrijk dat je de e-mailadressen
aan wie je wilt
doorsturen plaatst in het BCC-Veld. In principe heeft ieder
mailprogramma
dat wel.

BCC (blind carbon copy) betekent dat de mail wel wordt
gestuurd, maar dat
de mailadressen niet in het "AAN-veld" komen. Daardoor kan
niemand die
adressen zien en bijvoorbeeld gebruiken als spamadres.
Iemand hoeft
bijvoorbeeld alleen maar "antwoord allen, reply all" te
doen en kan een
spammailtje sturen.

In bijvoorbeeld outlook express, klik je op CC (carbon
copy) en dan zie je
BCC verschijnen.

Een tweede tip, is dat je bij zo'n doorzendadres alle
mailadressen die er
al staan moet verwijderen. De kans dat die mensen spam
ontvangen
vermeerdert als je die adressen laat staan.

Dus wat je kan doen is:

1. Klik op doorsturen
2. Schoon het mailtje, haal oude mailadressen eruit
3. Zet in het "AAN" adres je eigen mailadres
4. Klik op CC of zoek het BCC veld
5. Zet daarin de adressen aan wie je de mail wilt sturen.

Ga vooral je gang.

Oh ja, als je mensen wilt wijzen op deze tekst, zet er dan
bij:

1. Ga naar http://helpdesk.moerstaal.nl 
2. Zoek op <b>doorsturen</b></content>
	<author>Ronald (webmaster)</author>
	<date>2005-06-30 12:00</date>
</article>
</phpmyfaq>

open XML-File