Voorpagina
        Zoeken
        Moerstaal.nl
        Forum
        Mijngegevens
        Contact

        Rubrieken

        · Toon alle rubrieken

         Algemeen
         Abonnement
         Domeinnaam
         Homepage
         Homepage via FTP
         Mail algemeen
         Mail via POP-box
         Startpagina
         Gastenboek en Weblog

        · Start

XML-File

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"
standalone="yes" ?>
<!-- XML-Output by phpMyFAQ 1.3.10 -->
<phpmyfaq
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:NamespaceSchemaLocation="http://www.phpmyfaq.de/xml/faqschema.xsd">
<article id="59">
	<language>nl</language>
	<category>Mail via POP-box</category>
	<keywords>wat is pop box brievenbus
outlook e-mail programma forwarding</keywords>
	<theme>Wat is een POP-box?</theme>
	<content
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Een POP-box is een soort
digitale brievenbus. In een POP-box
ontvang je
jouw e-mail die je later via een e-mailprogramma weer kunt
lezen.

Het Moerstaal adres kun je op twee verschillende manieren
gebruiken:
<ul><li>Doorsturen van alle e-mail naar een bestaand
adres;</li>
<li>Ontvangen van alle de e-mail via de Moerstaal
POP-box.</li></ul>
Bij de eerste methode wordt ervan uit gegaan dat je al een
werkend
e-mailadres hebt. Als je kiest voor de Moerstaal POP-box,
maak je als het
ware een nieuwe postbus voor je e-mail aan. Alle mail die
hierin
binnenkomt, kun je via een e-mail programma lezen
(bijvoorbeeld Outlook
Express) of via Moerstaal webmail.</content>
	<author>Martin</author>
	<date>2004-06-03 02:50</date>
</article>
</phpmyfaq>

open XML-File